Gemi Adamları Servisi'nin Görevleri

 • Sınavlı/sınavsız tayfa işlemleri
 • Sınavlı/sınavsız zabitan işlemleri
 • Gemiadamı Deniz Hizmet Hesabı
 • Gemiadamı Cüzdan İlk/Yenileme/Zayi İşlemleri
 • Yeterlik Belgesi zayi/yenileme işlemleri
 • İlk/yenileme/zayi STCW İşlemleri.
 • İlk/yenileme/zayi Telsiz İşlemleri (GOC/ROC/REO)
 • Amatör Denizci işlemleri
 • Profesyonel Sualtı Adamı ve Balık Adam Belgesi İşlemleri
 • STCW Değerlendirme Sınavına Sevk İşlemleri
 • Gemiadamları sicil nakil işlemlerini yapmak.
 • Liman Başkanı tarafından verilen diğer görevleri yapmak,